Agenda

Minggu Tenang

06 - 10 Januari 2020

Ujian Akhir Semester

13- 24 Januari 2020

Konsultasi KRS

24 - 28 Februari 2020

Pengisian KRS Online

24 - 29 Februari 2020

Peta Lokasi